top of page
Video: Session del 1
Klienten ser seg selv i et liv i fremtiden i England i år 2300. Der opplever hun healing av en svulst ved hjelp av lydfrekvenser.
Video: Session del 2
Klienten ser seg selv på romskip. Vi får også en samtale med hennes Høyere Selv. 
Video: Hva er Quantum Soul Healing
Video: Hvordan bestille din session
bottom of page