top of page
 • Hva er Quantum Soul Healing?
  'Quantum' - fordi vi jobber utenfor tid og rom. 'Soul' - fordi det er ditt sjeleaspekt vi jobber med. 'Healing' - fordi det skapes rom for healing når vi forløser noe vi ikke lenger trenger å holde fast ved. 'Quantum Soul Healing' er mer et konsept, enn det er en ren metode, for sjelereiser/regresjonsreiser. Det er satt sammen av alle de kurs og erfaringer jeg har, og er mitt konsept. Jeg følger ingen metode slavisk, men bruker elementer fra forskjellige metoder ettersom det passer. Hver person er unik, og derfor blir alle sessions litt forskjellige og unike på sin måte. Når jeg bruker ordet 'Soul Healing', så er det bare en forkortelse på 'Quantum Soul Healing'. Det er ett og det samme!
 • Hvem passer en Soul Healing-session for?
  Det passer for deg som ønsker personlig og spirituell vekst. Det passer for deg som vet vi er mer enn vår fysiske kropp og tror på at vi lever flere liv. Det passer for deg som ønsker et dypdykk i ditt indre. Det passer for deg som ønsker en spirituell opplevelse eller å oppnå kontakt med dine guider eller ditt 'Høyere Selv'. Det passer for deg som har utfordringer i livet og vil ha en bredere forståelse av hva som er årsaken. Det passer for deg som er nysgjerrig på tidligere liv, liv på andre planeter, livet mellom livet, etc. Det passer for deg som vet at du til enhver tid er ansvarlig for eget liv, og ønsker å gjøre noen grep. Lurer du på om dette er noe for deg? Ta kontakt med meg via kontaktinformasjonen nederst på siden.
 • Hva slags spørsmål er det vanlig å spørre om i en session?
  Før en session ber jeg klientene forberede en liste med spørsmål de ønsker svar på vedrørende sitt liv. Det er spørsmål du stiller til deg selv - eller rettere sagt - til ditt Høyere Selv/ditt sjeleaspekt. Det er dine spørsmål du stiller til et annet aspekt av deg selv. Husk at du alltid har svarene inne i deg selv, dette er ikke noe som kommer utenifra. Jeg svarer ikke på dine spørsmål, jeg er kun en fasilitator som spør dine spørsmål på vegne av deg selv, mens du er i en dyp avslappet tilstand. Lag en liste med max 7 spørsmål, gjerne i prioritert rekkefølge. Vi vil gå igjennom dem under vår samtale. Noen velger å ikke ha så mange spørsmål, de vil bare ha en sjelereise, en spirituell opplevelse. Noen eksempler kan være: -Helse - å lære og forstå årsak og energetiske røtter til helserelaterte problemer. -Forhold - å forstå livslange mønstre til personer eller dynamikken i et bestemt forhold. Det være seg ektefelle, foreldre, barn, venner etc. -Livsvei - dette henger som regel sammen med jobb og arbeid. Mange har en jobb de synes mangler mening utover det å få betalt regninger. Kanskje finnes det andre muligheter for deg? -Spirituelt opphav og mål - hva er din galaktiske historie eller sjelelig opphav? Har du aspekter i deg selv som du kan integrere i dette livet og bruke som hjelp? ​ -Drømmer og visjoner - har du gjentagende drømmer eller visjoner du ønsker å få vite mer om? ​
 • Hvordan foregår en session?
  Det første du gjør er å kontakte meg via kontakinformasjonen nederst på siden. Enten via telefon eller kontaktskjema. Så blir vi enige om en passende dato. Under samtalen vil du måtte fortelle litt om deg selv og dine utfordringer du ønsker belyst. Vi går også gjennom dine spørsmål. Etterpå vil du legge deg ned, på en seng eller sofa, et sted hvor du kan være i fred og ligge avslappet og komfortabelt. Jeg vil lede deg gjennom en guidet meditasjon eller annen form for induksjon, for å få deg til å slappe av. Etter den innledende reisen/induksjonen, når du har kommet i en avspent og avslappet tilstand, vil du normalt gjøre en regresjon. Din sjel vil føre deg til det liv som det er mest hensiktsmessig for deg å erfare. Det kan også være at din sjel tar deg tilbake til hendelser i dette livet dersom det er ting som trenger å forløses her. Jeg styrer ikke dette, det er det ditt Høyere Selv/ditt sjeleaspekt som gjør. Etter dette vil jeg be Høyere Selv (evt. dine guider) scanne din kropp, dine energikropper og chakraer, for eventuelt belyse blokkeringer eller mangel på flyt, og be om om korrigering og healing rundt dette. Når det/de tidligere liv er ferdig utforsket, vil jeg kalle inn ditt Høyere Selv, for å få svar på hvorfor akkurat de livene ble presentert og sammenhengen det har med det livet du lever i dag. Videre vil jeg stille dine medbragte spørsmål slik at ditt Høyere Selv kan svare på dem. Etter dette vil jeg lede deg tilbake til 'her og nå'. Tilbake til hverdagsbevissthet. En session tar normalt 3-4 timer.
 • Hvordan forberede seg til en session?
  Mer informasjon om hvordan forberede seg til en session finner du her
 • Kan jeg ha med meg en venn/familiemedlem til en session?
  Svaret på det er - NEI! Dette gjelder både under samtalen og selve session. Denne session er til deg, og kun for deg. Ingen andre får hverken være tilstede, eller lytte inn, under din session. Dersom det er en online-session, kan det tillates at andre er tilstede i huset, så lenge du er alene og uforstyrret i det rommet du skal oppholde deg.
 • Kan jeg ta eget opptak av en session?
  Du kan ikke ta eget opptak av din session. På online sessions bruker jeg video og lydopptak gjennom Zoom. Jeg sender deg opptaket via Dropbox eller WeTransfer på mail etter endt session. Opptaket er personlig og ment for deg og din spirituelle utvikling. Du får ikke dele opptaket offentlig uten mitt samtykke. Jeg innehar rettighetene på opptaket. Jeg vil heller ikke dele opptaket offentlig med mindre du samtykker til dette.
 • Hva er hypnose og kan det være farlig?
  Hypnose kan best sammenlignes med en tilstand av dagdrømming. Du får med deg det som skjer rundt deg, samtidig som du er i din egen drømmeverden. Hypnose er en tilstand av endret bevissthet som kan sammenlignes med en avspent og avslappet tilstand. Vi går inn og ut av lett selv-hypnose mange ganger om dagen. Denne transe-lignende følelsen ligner det du opplever når du leser en bok, ser på film, forsvinner i arbeidet du gjør eller dagdrømmer. Dette er tilstander av fokusert oppmerksomhet. Det er ikke søvn, og du er bevisst hele tiden. Du vil kunne høre lyder rundt deg, men de vil ikke virke forstyrrende på samme måte. Det er ikke mulig å bli "sittende fast" i hypnose, mer enn det er mulig å bli "sittende fast" i en drøm. Du er hele tiden i kontroll og ingenting vil bli gjort med deg som du ikke selv tillater. Du er alltid i førersetet.
 • Du må oppfylle disse kravene!
  Du må ha fylt 18 år (derson du er under 18 år, må jeg snakke med dine foreldre). Du må bestille session til deg selv (jeg tar ikke imot bestillinger på vegne av andre). Du må være psykisk og mentalt i balanse. Du må ikke gå på stimulerende eller anti-depressive midler. Du må være rusfri. Du må ikke innta alkohol de siste 24 timer før en session.
 • Hvordan bestiller jeg en Soul Healing-session og hvor mye koster det?
  Du bestiller en session ved å kontakte meg via kontaktinformasjonen nederst på siden. Vi blir enige om en passende dato. Jeg vil også sende deg all nødvendig informasjon på mail. Det er: - klientskjema (dette må du fylle ut og sende i retur til meg senest dagen før session) - hvordan forberede seg til en session - informasjon i forhold til online session. En Soul Healing-session koster NOK 3.555,-. Du vil få tilsendt faktura på mail, med forfall senest dagen før din session. Hele beløpet må betales inn på forhånd. En session tar normalt 3-4 timer.
bottom of page