'Quantum Soul Healing' er ikke en bestemt metode, men heller et konsept hvor jeg tar i bruk ulike teknikker fra flere metoder innenfor healing, hypnose og regresjon. De fleste metodene har mange fellestrekk, som innbefatter bruk av guidet meditasjon eller transespråk som induksjon, ofte etterfulgt av en regresjon. Jeg følger ingen av de ulike modalitetene slavisk, men henter ut teknikker fra de ulike metodene. Hver person er unik, og ingen session er derfor lik.

 

'Quantum Soul Healing' brukes for å få klientene i kontakt med sitt Høyere selv, sin sjeleessens (kjært barn har mange navn...). Det er en indre reise/sjelereise. Kort fortalt handler det om å få klienten til å slappe av ved hjelp av guidet reise/induksjon. Dette kan sammenlignes med en dyp meditativ tilstand. Videre så vil klienten normalt gjøre en regresjon til et tidligere liv, det være seg på denne planeten, eller det kan være i en helt annen galakse. Det kan også være at din sjel fører deg tilbake til minner eller utfordringer i dette livet, dersom det er mest hensiktsmessig. Din sjel vil ta deg til det livet, og de minnene, som er mest hensiktsmessig for deg å utforske.

Når det tidligere livet er ferdig utforsket, så vil klienten bli ledet videre slik at det oppstår kontakt med ditt Høyere selv. Det er når klienten har oppnådd kontakt med Høyere selv/guider etc. at de medbrakte spørsmålene kan bli besvart. Her vil man få svar på hvorfor akkurat det livet ble presentert i regresjonen, og i hvilken grad det henger sammen med det livet som leves i dag. Det er når man kommer til dette punktet at det skapes rom for en utvidet forståelse av hvordan livene våre henger sammen. Når klientene får denne utvidede forståelsen av sine liv så kan det skapes rom for at healing kan skje.

Det er viktig å presisere at all healing er selvhealing. Ordet healing betyr å gjøre hel, ikke nødvendigvis å gjøre frisk. Det kan være at klienten kun trenger å forstå den spirituelle eller overordnede betydningen av for eksempel helserelaterte problemer.

 

Det er ingen garantier for at healing vil skje i en Soul Healing-session. Jeg som utøver er ingen healer, kun en fasilitator, en som leder klienten gjennom seansen. Det er også viktig å presisere at all hypnose er selv-hypnose. En utøver kan ikke hypnotisere klienten mot hans eller hennes vilje. Klienten er alltid i førersetet, og kan når som helst avslutte en session hvis så skulle ønskes. Dette er et gjensidig og villig samarbeid mellom utøver og klient.

 

En Soul Healing-session bør helst ses på som et ledd i selvutvikling eller spirituell utvikling. Klienten er alltid ansvarlig for eget liv. Eventuell medisinbruk må kun endres i samråd med lege eller helsepersonell, uansett utfall av session.

 

En Soul Healing-session tar normalt rundt (+/-) 3 timer. Du vil måtte fortelle litt om seg selv, og om eventuelle utfordringer som ønskes belyst. Vi vil også gå gjennom dine spørsmål i forkant. Det er viktig at du er mest mulig åpen, slik at jeg kan gjøre en så god jobb som mulig.

Original%20on%20Transparent%20Extra%20Pa