Introspective Hypnosis

Introspective Hypnosis® er en metode undervist av Antonio Sangio ft. Alba Weinman. Det er en fleksibel metode, basert på prinsippet om at hver person er unik. Dette er en metode som kombinerer flere ulike teknikker, som tilgivelses-terapi,  regresjon, metaforisk språk basert på Milton Ericson, og "spirit releasement".

Hensikten med Introspective Hypnosis er å hjelpe klientene med å komme til roten av ulike symptomer eller utfordringer som ikke virker å ha noen naturlig forklaring, eller som ikke gir slipp. Det kan blant annet være vedvarende smerter, sorg, fobier, frykt etc. 

Til forskjell fra andre modaliteter som ofte ser synspunktene utenfra, fordrer denne at klienten er villig til å dykke ned i materien og følelsene. Denne metoden er bygget på at forløsninger skjer ved å møte følelsene og minnene, fremfor å gå rundt dem. 

Introspective Hypnosis tar utgangspunkt i at symptomene eller utfordringene stammer fra dette livet. Dersom opprinnelsen ikke finnes i det nåværende liv, vil utøveren be om at din sjel, eller underbevissthet, fører deg til det liv hvor symptomene først oppstod. 

 

Beyond Quantum Healing

Beyond Quantum Healing (BQH) er en modalitet skapt av Candace Craw-Goldman. Hun startet som QHHT-utøver, og jobbet mange år med å assistere Dolores Cannon. Det hun fant ut etter mange års erfaring, var at hun ønsket en metode med større fleksibilitet, så hun utarbeidet sin egen modalitet som hun kaller Beyond Quantum Healing (BQH)

Modaliteten og konseptet BQH gir stor grad av frihet og fleksibilitet i forhold til hvordan man arbeider med klientene. BQH gir rom for at man kan bruke hele seg og alt man måtte ha av erfaring, kursing og andre healingmetoder i sitt møte med klientene. Under hypnosedelen står man fritt til å bruke det manuskript man selv måtte ønske. Dette gjør at vi som utøvere står sterkere og friere i vårt møte med klientene.

BQH fokuserer mer på energiarbeid og at utøveren er kreativ og "holder space" for sine klienter, slik at de kan oppleve selv-healing.

"BQH is a heart based healing and consciousness exploration modality" 

- Candace Craw-Goldman

En BQH-session er tillatt å gjøre online, noe som gir både utøver og klient meget stor frihet. Dette gir klientene frihet til å være i vante og trygge omgivelser i egne hjem, noe som igjen kan føre til at man slapper bedre av under selve hypnosen/regresjonen. For veldig mange er dette å foretrekke fremfor kanskje å måtte reise langt til en BQH-utøver.

(Trykkk på bildet for å komme til Heges profil)

 

Quantum Healing Hypnosis Technique

Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT®) er en modalitet utviklet av Dolores Cannon (1931-2014). Hun startet allerede på slutten av 1960 tallet med å assistere sin mann innenfor klassisk hypnose. I forbindelse med dette arbeidet, kom en av deres klienter plutselig til å regressere tilbake til et tidligere liv. Dette ble starten på en lang reise innenfor hypnose og regresjonsarbeid. Gjennom sitt arbeid i en periode på over 40 år, utviklet hun den modaliteten vi i dag kjenner som QHHT.

Det hun fant gjennom sitt arbeid, var at dersom man fikk klienten i dyp transe, ikke bare kunne man gjøre regresjonsreiser til andre liv, men også få kontakt med sitt høyere selv. Man kunne få kontakt med den delen av seg selv, sin underbevissthet eller sin sjeleessens, den delen av seg hvor alle svarene ligger. Hun oppdaget at når man fikk kontakt med det høyere aspektet av seg selv, hadde man mulighet til å blant annet komme til roten av et problem eller en sykdom. Hun erfarte ved mange anledninger at når klientene forstod årsaken til problemene de bar på, at det da var mulig å gi slipp på dem og at det ga rom for at healing kunne skje. Ved mange anledninger fant hun ut at årsaken til problemer i dette livet, faktisk stammet fra et tidligere liv.

Ved å gjøre en regresjonsreise til det aktuelle livet kunne man dermed gå til roten av den aktuelle hendelsen og få en utvidet

forståelse av årsaken, noe som igjen skapte rom for at healing kunne skje.

Mail: hegeoppegaard@gmail.com

Mobil: +47 93410569

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Hege Oppegaard © 2020 Copyright 

Org.nr. 991 859 330